J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2015/12/17/2016200286/justel

Titel
17 DECEMBER 2015. - Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

Bron :
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
Publicatie : 03-02-2016 nummer :  2016200286 bladzijde : 7904   BEELD
Dossiernummer : 2015-12-17/57

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin