J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/15/2016031868/justel

Titel
15 DECEMBER 2016. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, IC, ID, II en III in toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 12-01-2017 nummer :  2016031868 bladzijde : 1609   BEELD
Dossiernummer : 2016-12-15/13

Teksten gewijzigd door deze tekst :2009031544        1999031224       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
2017010843
PUBLICATIE :
12-01-2017
bladzijde : 36036

ErratumBegin