J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/12/12/2016031865/justel

Titel
12 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de aanwijzing van de beambten of personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 28-12-2016 nummer :  2016031865 bladzijde : 90349   BEELD
Dossiernummer : 2016-12-12/12

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin