J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2016/01/26/2016003034/justel

Titel
26 JANUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het werk in onroerende staat en de gelijkgestelde handelingen en de assistentiehonden betreft

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 02-02-2016 nummer :  2016003034 bladzijde : 7596   BEELD
Dossiernummer : 2016-01-26/03

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • WET VAN 22-10-2017 GEPUBL. OP 10-11-2017
    (GEWIJZIGD ART. : BEVESTIGING)

  • Begin