J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2016/08/16/2016000536/justel

Titel
16 AUGUSTUS 2016. - Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 14-09-2016 nummer :  2016000536 bladzijde : 62060   BEELD
Dossiernummer : 2016-08-16/10

Tekst gewijzigd door deze tekst :1973011250       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin