J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/03/06/2015201396/justel

Titel
6 MAART 2015. - Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Departement Werk en Beroepsopleiding van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 04-10-2016 en tekstbijwerking tot 04-10-2016)

Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 25-03-2015 nummer :  2015201396 bladzijde : 18897   BEELD
Dossiernummer : 2015-03-06/05

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 15-09-2016 GEPUBL. OP 04-10-2016

  • Begin