J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2015/09/15/2015022328/justel

Titel
15 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 18-09-2015 nummer :  2015022328 bladzijde : 58701   BEELD
Dossiernummer : 2015-09-15/03

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin