J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2014/01/16/2014031096/justel

Titel
16 JANUARI 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van opdrachthouders voor de effectenbeoordeling, de begeleidingsdienst, en de ambtenaren die belast zijn met de controle in de zin van Boek 2, Titel 3, Hoofdstuk 3 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 05-02-2014 nummer :  2014031096 bladzijde : 9651   BEELD
Dossiernummer : 2014-01-16/14

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin