J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2014/04/11/2014029323/justel

Titel
11 APRIL 2014. - Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Gemenebest Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 26 februari 2010

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 28-05-2014 nummer :  2014029323 bladzijde : 41837   BEELD
Dossiernummer : 2014-04-11/17

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin