J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2014/01/06/2014003016/justel

Titel
6 JANUARI 2014. - Bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 31-01-2014 nummer :  2014003016 bladzijde : 8594   BEELD
Dossiernummer : 2014-01-06/48

Teksten gewijzigd door deze tekst :2012204229        2003022561        1989021010       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
2014003200
PUBLICATIE :
31-01-2014
bladzijde : 36144

ErratumBegin