J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/10/25/2013036026/justel

Titel
25 OKTOBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs in het raam van de maatregelen tot herverdeling van de arbeid

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 30-10-2013 nummer :  2013036026 bladzijde : 83056   BEELD
Dossiernummer : 2013-10-25/03

Tekst gewijzigd door deze tekst :1999035099       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin