J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Erratum Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2013/01/28/2013022064/justel

Titel
28 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 28, ß 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 12-02-2013 nummer :  2013022064 bladzijde : 7357   BEELD
Dossiernummer : 2013-01-28/03

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Erratum

BEELD
2013022076
PUBLICATIE :
12-02-2013
bladzijde : 10177

ErratumBegin