J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/02/04/2011035183/justel

Titel
4 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastgelegde voorwaarden van de Europese Richtlijn 2005/36/EC bij de vaststelling van het opleidingsprogramma in Vlaanderen leidende tot de graad van bachelor met de kwalificatie verpleegkunde
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 02-03-2011 en tekstbijwerking tot 30-08-2011)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 02-03-2011 nummer :  2011035183 bladzijde : 14505   BEELD
Dossiernummer : 2011-02-04/14

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 12-12-2014 GEPUBL. OP 03-02-2015
    (GEWIJZIGD ART. : 6)
  • BEELD
  • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 01-07-2011 GEPUBL. OP 30-08-2011
    (GEWIJZIGD ART. : 1-5)

  • Begin