J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/12/01/2011029027/justel

Titel
1 DECEMBER 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 28 september 2010 van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende de implementatie van een preventief beleid inzake alcohol en drugs in het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, verbindend wordt verklaard

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 04-02-2011 nummer :  2011029027 bladzijde : 9387   BEELD
Dossiernummer : 2010-12-01/11

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin