J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/06/28/2011024173/justel

Titel
28 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 22-08-2011 nummer :  2011024173 bladzijde : 48126   BEELD
Dossiernummer : 2011-06-28/10

Tekst gewijzigd door deze tekst :1995016175       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin