J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/10/14/2011022349/justel

Titel
14 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep voor het geheel van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 28-10-2011 nummer :  2011022349 bladzijde : 65428   BEELD
Dossiernummer : 2011-10-14/01

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin