J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2011/06/21/2011011185/justel

Titel
21 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, § 1, tweede lid, en § 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Bron :
ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
Publicatie : 29-06-2011 nummer :  2011011185 bladzijde : 37750   BEELD
Dossiernummer : 2011-06-21/05

Teksten gewijzigd door deze tekst :1992011074        1994011284        1992011273        1995011143       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin