J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2011/04/28/2011003190/justel

Titel
28 APRIL 2011. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars betreft

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 13-05-2011 nummer :  2011003190 bladzijde : 27773   BEELD
Dossiernummer : 2011-04-28/23

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin