J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/09/23/2010205754/justel

Titel
23 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een terugnameplicht voor bepaalde afvalstoffen
(NOTA : - artikel 1, 27°; - artikel 4, § 2; - artikel 5, § 1; - in artikel 7, § 1, de woorden " behalve wanneer de publiekrechtelijke rechtspersonen die territoriaal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de huishoudafval de opdracht van de afvalinzameling en -verwerking zelf toewijzen en/of voor het vervoer en/of de inzameling van de afval in regie zorgen naar een bepaald hergroeperings- of verwerkingspunt "; - artikel 11, 7°; - in artikel 15, § 1, 5°, de woorden, " , behalve wanneer de publiekrechtelijke rechtspersonen die territoriaal verantwoordelijk zijn voor het beheer van de huishoudafval de opdracht van de afvalinzameling en -verwerking zelf toewijzen en/of voor het vervoer en/of de inzameling van de afval in regie zorgen, overeenkomstig artikel 7, § 1 "; - artikel 15, § 1, 11° en 17°; - artikel 19, § 3; - artikel 101, § 4, tweede en derde lid, vernietigd bij het arrest nr 230.027 van de Raad van State, Afdeling Bestuurrechtspraak, XIIIe Kamer, van 29-01-2015, zie B.St. van 19-02-2015, p. 13761)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 09-11-2010 en tekstbijwerking tot 27-09-2017)

Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 09-11-2010 nummer :  2010205754 bladzijde : 67518   BEELD
Dossiernummer : 2010-09-23/09

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 02-05-2019 GEPUBL. OP 10-09-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 2; 73-78)
 • BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 28-02-2019 GEPUBL. OP 18-04-2019
  (GEWIJZIGDE ART. : 2;50-57;89-95)
 • BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 13-07-2017 GEPUBL. OP 27-09-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 14; 15; 19; 21; 22; 23; 26; 27; 36; 37; 38; 41; 48; 51; 53; 56; 57; 58; 61; 63; 64; 66; 68; 71; 77; 82; 82bis; 87; 89; 91; 94; 96; 97; 101; 102)
 • BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 09-03-2017 GEPUBL. OP 26-04-2017
  (GEWIJZIGDE ART. : 1; 4; 6; 15; 22; 27; 28; 80; 82; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 108/1; 108/2; 108/3; 110; NI A; NI B; NII A; NII B; N III; N IV; N V)
 • BEELD
 • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 23-12-2010 GEPUBL. OP 27-01-2011
  (GEWIJZIGDE ART. : 1;104)

 • Begin