J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2010/07/09/2010035533/justel

Titel
9 JULI 2010. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-07-2010 en tekstbijwerking tot 31-12-2010)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 28-07-2010 nummer :  2010035533 bladzijde : 47974   BEELD
Dossiernummer : 2010-07-09/15

Teksten gewijzigd door deze tekst :2000035898        2000003467        1997035663        2007035421        2007035796        2002035562        1990029980        2008036196        2009036189        1971B32613        2008201115        2006036441        2009201673        1981001184        1994014292        1994036156        2006036190        1984023228        2008203342        1995035716        2009201461        2009035587        1965112350        2009035580        1936033102        1939113002        1927030201       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
  • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2016 GEPUBL. OP 29-12-2016
    (GEWIJZIGD ART. : 9)
  • BEELD
  • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2010 GEPUBL. OP 31-12-2010
    (GEWIJZIGD ART. : 22)

  • Begin