J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2010/05/07/2010035403/justel

Titel
7 MEI 2010. - Decreet houdende instemming met het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, opgemaakt in Tampere op 18 juni 1998

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 24-06-2010 nummer :  2010035403 bladzijde : 39136   BEELD
Dossiernummer : 2010-05-07/17

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin