J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2009/11/20/2010035006/justel

Titel
20 NOVEMBER 2009. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 13-01-2010 nummer :  2010035006 bladzijde : 1213   BEELD
Dossiernummer : 2009-11-20/14

Tekst gewijzigd door deze tekst :1974012805       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin