J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2010/07/30/2010009692/justel

Titel
30 JULI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 11-08-2010 nummer :  2010009692 bladzijde : 51694   BEELD
Dossiernummer : 2010-07-30/07

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin