J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2009/04/30/2009202292/justel

Titel
30 APRIL 2009. - Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 27-05-2009 nummer :  2009202292 bladzijde : 38885   BEELD
Dossiernummer : 2009-04-30/38

Tekst gewijzigd door deze tekst :2004200759       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin