J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/07/17/2009029404/justel

Titel
17 JULI 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 07-08-2009 nummer :  2009029404 bladzijde : 52564   BEELD
Dossiernummer : 2009-07-17/14

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT FRANSE GEMEENSCHAP VAN 17-07-2013 GEPUBL. OP 23-07-2013

  • Begin