J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiëlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/02/12/2009029178/justel

Titel
12 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de organieke statuten en het algemeen reglement van de " Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique "

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 02-04-2009 nummer :  2009029178 bladzijde : 25659   BEELD
Dossiernummer : 2009-02-12/63

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin