J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2009/07/12/2009009551/justel

Titel
12 JULI 2009. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft

Bron :
JUSTITIE
Publicatie : 24-08-2009 nummer :  2009009551 bladzijde : 56385   BEELD
Dossiernummer : 2009-07-12/22

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin