J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2009/05/15/2009002034/justel

Titel
15 MEI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten

Bron :
PERSONEEL EN ORGANISATIE
Publicatie : 02-06-2009 nummer :  2009002034 bladzijde : 39500   BEELD
Dossiernummer : 2009-05-15/11

Tekst gewijzigd door deze tekst :1973062911       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin