J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/10/23/2008204259/justel

Titel
23 OKTOBER 2008. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de algemene preventieve maatregelen die toepasselijk zijn op de Natura 2000-locaties.

Bron :
WAALSE OVERHEIDSDIENST
Publicatie : 27-11-2008 nummer :  2008204259 bladzijde : 62641   BEELD
Dossiernummer : 2008-10-23/39

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT WAALSE GEWEST VAN 24-03-2011 GEPUBL. OP 03-05-2011

  • Begin