J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/04/28/2008201868/justel

Titel
28 APRIL 2008. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van een algemeen reglement van de leningen met het oog op de kredietverlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 05-06-2008 nummer :  2008201868 bladzijde : 28590   BEELD
Dossiernummer : 2008-04-28/31

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin