J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/10/06/2008013387/justel

Titel
06 OKTOBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID.WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
Publicatie : 15-10-2008 nummer :  2008013387 bladzijde : 55083   BEELD
Dossiernummer : 2008-10-06/32

Tekst gewijzigd door deze tekst :2000022082       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin