J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2008/02/26/2008000200/justel

Titel
26 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling bedoeld in artikel 67 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 11-03-2008 nummer :  2008000200 bladzijde : 14851   BEELD
Dossiernummer : 2008-02-26/32

Tekst gewijzigd door deze tekst :1994025189       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin