J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/07/13/2007202386/justel

Titel
13 JULI 2007. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Bron :
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
Publicatie : 25-07-2007 nummer :  2007202386 bladzijde : 39895   BEELD
Dossiernummer : 2007-07-13/32

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin