J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/10/26/2007037027/justel

Titel
26 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de selectiecriteria zoals bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiŽring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2007

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 23-11-2007 nummer :  2007037027 bladzijde : 58589   BEELD
Dossiernummer : 2007-10-26/37

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin