J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2007/06/29/2007036524/justel

Titel
29 JUNI 2007. - Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-09-2007 en tekstbijwerking tot 02-06-2016)

Bron : VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 14-09-2007 nummer :  2007036524 bladzijde : 48722   BEELD
Dossiernummer : 2007-06-29/53

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-03-2019 GEPUBL. OP 29-05-2019
  (GEWIJZIGD ART. : 19) Inwerkingtreding nader te bepalen
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 04-05-2016 GEPUBL. OP 02-06-2016
  (GEWIJZIGDE ART. : 18;19 )
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 19-12-2014 GEPUBL. OP 03-02-2015
  (GEWIJZIGD ART. : 34)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 12-07-2013 GEPUBL. OP 17-10-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 18)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 29-03-2013 GEPUBL. OP 01-08-2013
  (GEWIJZIGD ART. : 19)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 23-12-2011 GEPUBL. OP 30-12-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 21-25)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 18-11-2011 GEPUBL. OP 13-12-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 38-47)
 • BEELD
 • DECREET VLAAMSE RAAD VAN 08-07-2011 GEPUBL. OP 05-08-2011
  (GEWIJZIGD ART. : 46)

 • Begin