J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/05/04/2007036241/justel

Titel
04 MEI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996 tot de regeling van de procedure voor de toewijzing van nascholingsprojecten op initiatief van de Vlaamse Regering

Bron :
VLAAMSE OVERHEID
Publicatie : 31-07-2007 nummer :  2007036241 bladzijde : 40418   BEELD
Dossiernummer : 2007-05-04/57

Tekst gewijzigd door deze tekst :1996036462       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin