J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/12/13/2007031576/justel

Titel
13 DECEMBER 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bron :
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Publicatie : 10-01-2008 nummer :  2007031576 bladzijde : 00682   BEELD
Dossiernummer : 2007-12-13/41

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin