J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2007/05/11/2007022838/justel

Titel
11 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 06-06-2007 nummer :  2007022838 bladzijde : 30717   BEELD
Dossiernummer : 2007-05-11/39

Tekst gewijzigd door deze tekst :1992025392       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin