J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/08/24/2006029137/justel

Titel
24 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 19-10-2006 nummer :  2006029137 bladzijde : 55601   BEELD
Dossiernummer : 2006-08-24/40

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin