J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/12/18/2006023377/justel

Titel
18 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor pensioenen.

Bron :
VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
Publicatie : 27-12-2006 nummer :  2006023377 bladzijde : 74728   BEELD
Dossiernummer : 2006-12-18/33

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-12-2013 GEPUBL. OP 20-12-2013

  • Begin