J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/05/19/2006022513/justel

Titel
19 MEI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming

Bron :
SOCIALE ZEKERHEID
Publicatie : 26-06-2006 nummer :  2006022513 bladzijde : 32255   BEELD
Dossiernummer : 2006-05-19/40

Tekst gewijzigd door deze tekst :1987022172       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin