J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/10/12/2006007309/justel

Titel
12 OKTOBER 2006. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de toekenning van de eretitel van veteraan

Bron :
LANDSVERDEDIGING
Publicatie : 17-11-2006 nummer :  2006007309 bladzijde : 61695   BEELD
Dossiernummer : 2006-10-12/56

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin