J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
Raad van State
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2006/10/05/2006003487/justel

Titel
5 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen.

Bron :
FINANCIEN
Publicatie : 27-10-2006 nummer :  2006003487 bladzijde : 57948   BEELD
Dossiernummer : 2006-10-05/39

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • KONINKLIJK BESLUIT VAN 26-01-2014 GEPUBL. OP 17-02-2014

  • Begin