J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
ELI - Navigatie systeem via een Europese identificatiecode voor wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2005/06/03/2005029145/justel

Titel
03 JUNI 2005. - Decreet tot wijziging van het decreet van 12 juni 2003 tot bepaling en organisatie van de deelneming van de studenten aan het leven van de universitaire instellingen en tot instelling van de deelneming van de studenten aan het leven van de gemeenschap

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 12-07-2005 nummer :  2005029145 bladzijde : 32110   BEELD
Dossiernummer : 2005-06-03/35

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin