J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/12/18/2004200585/justel

Titel
18 DECEMBER 2003. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 16 januari 1991 houdende oprichting van een sociale dienst van de diensten van de Waalse Regering

Bron :
WAALSE GEWEST
Publicatie : 03-03-2004 nummer :  2004200585 bladzijde : 11833   BEELD
Dossiernummer : 2003-12-18/79

Tekst gewijzigd door deze tekst :1991027104       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin