J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/12/10/2004036913/justel

Titel
10 DECEMBER 2004. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie.

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 10-01-2005 nummer :  2004036913 bladzijde : 605   BEELD
Dossiernummer : 2004-12-10/33

Tekst gewijzigd door deze tekst :1995061252       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • BESLUIT VLAAMSE REGERING VAN 27-11-2009 GEPUBL. OP 22-03-2010

  • Begin