J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2003/12/19/2004035241/justel

Titel
19 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling

Bron :
VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 24-02-2004 nummer :  2004035241 bladzijde : 10660   BEELD
Dossiernummer : 2003-12-19/59

Tekst gewijzigd door deze tekst :2001035591       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Wijziging(en) Begin
---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------
BEELD
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23-03-2007 GEPUBL. OP 11-05-2007
  • ---------------------------------------------------GEWIJZIGD DOOR---------------------------------------------------
    BEELD
  • MINISTERIEEL BESLUIT VAN 19-05-2006 GEPUBL. OP 20-07-2006
    (GEWIJZ. ART: 1;6;10;12;8)

  • Begin