J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/decreet/2004/05/19/2004029180/justel

Titel
19 MEI 2004. - Decreet tot wijziging van het decreet van 14 maart 1995 tot bevordering van het welslagen in de basisscholen

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 10-06-2004 nummer :  2004029180 bladzijde : 43850   BEELD
Dossiernummer : 2004-05-19/32

Tekst gewijzigd door deze tekst :1995029208       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin