J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/03/31/2004029151/justel

Titel
31 MAART 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing, voor het schooljaar 2004-2005, van artikel 3ter, # 3, van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving

Bron :
FRANSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 16-06-2004 nummer :  2004029151 bladzijde : 44704   BEELD
Dossiernummer : 2004-03-31/54

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin