J U S T E L     -     Geconsolideerde wetgeving
Einde
Franstalige versie
 
belgiŽlex . be     -     Kruispuntbank Wetgeving
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2004/12/05/2004000656/justel

Titel
05 DECEMBER 2004. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 januari 2003 houdende de toekenning van een federale toelage ten behoeve van de boventallige politiezones

Bron :
BINNENLANDSE ZAKEN
Publicatie : 28-12-2004 nummer :  2004000656 bladzijde : 85923   BEELD
Dossiernummer : 2004-12-05/47

Teksten gewijzigd door deze tekst :2003000081        2001001222       

De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.

Begin